Butik i blog o modzie z pasją

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności jak i ochronę ich danych osobowych.
Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem https://reallyfeelvintage.com/ (dalej: „Sklep internetowy”).
Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sylwia Jasińska, ul. Wyszyńskiego 5/8, 70-200 Szczecin, adres mailowy: shop@reallyfeelvintage.com. Zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

CEL PRZETWARZANIA:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

– Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

– Realizacja Twoich zamówień

– Przesyłanie newslettera

– Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

– Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– Umowa o świadczenie usług albo działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

PODANIE DANYCH:

– Dobrowolne ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu zawarcia umowy.

 SKUTEK NIEPODANIA DANYCH:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie,

– brak możliwości korzystania z usług Sklepu,

– brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,

– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.

 MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY:

– w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Klienta zgody pozostaje zgodne z prawem.

 OKRES PRZETWARZANIA

Dane każdego Klienta będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych.

– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez obie strony.

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora albo gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Twoje dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  UPRAWNIENIA KLIENTA

Przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),

– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu,

– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia,

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies,

– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

– statystyczny,

– marketingowym,

– udostępniania funkcji Sklepu.

Istnieje możliwość aby w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć należy mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,

– podmiot realizujący dostawę towarów,

– dostawca płatności,

– biuro księgowe,

– osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,

– dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),

– podmiot zapewniający system mailingowy,

– podmiot zapewniający usługi statystyczne,

– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.